EUPOLIS GRUPA za poslovne usluge, savjetovanje i upravljanje d.o.o. korisnik je vaučera za realizaciju ulaganja u projekt pod nazivom „Uvođenje složenih digitalnih rješenja za razvoj poslovanja tvrtke Eupolis grupa d.o.o.“ Referentni broj je NPOO.C1.1.2.R3-I2.01.

Iznos prihvatljivih izdataka projekta je 19.290,00 EUR. Intenzitet potpore za projekt naveden iznosi 60,0000000% prihvatljivih troškova projekta.

Iznos dobivenih bespovratnih sredstava smatra se potporom male vrijednosti koja se dodjeljuje u skladu s Uredbom Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (Službeni list Europske unije, L 352, 24. prosinca 2013., str. 1. 8.) te izmjenama iz Uredbe Komisije (EU) 2020/972 od 02. srpnja 2020. godine (Slużbeni list Europske unije, L 215/3, 07. srpnja 2020. godine).

Problem koji projekt adresira tiču se niske razine automatizacije, upravljanja i praćenja ključnim procesima i resursima kroz alate, sustave i platforme koji nisu međusobno povezani niti učinkoviti. Ovo je posebice problematično zbog sve većeg broja i raznovrsnosti klijenata, te složenosti procesa i usluga.

Ciljevi projekta su postizanje produktivnosti tvrtke praćenjem svih aktivnosti, upravljanje resursima vremena i sredstvima po projektu radi učinkovitijeg poslovanja i većeg zadovoljstva klijenata. Aplikacija će omogućiti davanja svih parametara o aktivnostima, rokovima, resursima i financijama.

Ciljne skupine su uprava, zaposlenici i vanjski suradnici tvrtke, klijenti i njihovo odgovorno osoblje, zaposlenici, dobavljači, partneri i kupci.

Uvođenjem cjelovitog rješenja i potpunom obukom svih zaposlenika za njegovim korištenjem, jača se istovremeno i kapacitet poduzeća za provedbu digitalne transformacije. I ne manje značajno, posredno se jača i kapacitet naših klijenata koji će se oslanjati na usluge poduzeća kao konzultanta primjenjujući postupke, procedure i template koje koristi i poduzeće kao obrazac za međusobnu komunikaciju.

Poduzeće time dobiva preduvjet za značajno povećanje konkurentnosti i podiže upravljanje na sva tri područja na znatno višu razinu: povećava kvalitetu isporučevina, smanjuje vrijeme potrebno za provedbu i u konačnici značajno smanjuje trošak izvedbe za poduzeće.

Ovakvo složeno digitalizirano rješenje povezat će u sinergiju operativnu i stratešku razinu upravljanja i pomoći poboljšanju poslovne prakse i operacija poduzeća.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja RH izdalo je Katalog pružatelja usluga u okviru poziva “Vaučeri za digitalizaciju”, te je u dijelu “Složena digitalna rješenja” raspisalo listu prihvatljivih pružatelja usluga. EUPOLIS GRUPA je izabrala tvrtku Appliment, obrt za računalno programiranje i ostale usluge, kao adekvatnog dobavitelja usluga – implementacija CRM-a i razvoja softverskih rješenja za korisnike. Ponuda Applimenta temeljena je na Bitrix24 softveru, jednom od svjetskih vodećih softvera za upravljanje procesima CRM-a, PM i HR. Predviđeno trajanje projekta je od 07. studenoga 2023. godine do 07. studenoga 2024. godine